Na nadzwyczajnym posiedzeniu Międzynarodowej Rady Wykonawczej (IEB – International Executive Board), które w dniach 13 i 14 lutego odbyło się w Tokio, jego członkowie wybrali przewodniczącego Stowarzyszenie IAMU (International Association of Maritime Universities) oraz członków stałych komitetów IAMU wraz z ich przewodniczącymi na lata 2023-2025.

Przewodniczącym całego IAMU i jednocześnie szefem Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee) wybrany został JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Powołanie JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na tak prestiżowe stanowisko jest dużym wyróżnieniem i jednocześnie ukoronowaniem aktywności UMG od początku istnienia stowarzyszenia utworzonego w roku 2000.

Spotkał nas wyjątkowy zaszczyt, bo na najbliższe dwa lata kierownictwo tej organizacji powierzone zostało Rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – podkreśla prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Rektor UMG. – Wierzę, że wykorzystamy ten czas właściwie. Decyzja podjęta podczas posiedzenia Zarządu stowarzyszenia w Tokio, to efekt naszych starań i ponad 20-letniej aktywności w tej organizacji. Warto w tym miejscu wspomnieć o nieocenionym wkładzie dr. inż. kpt. ż.w. Bogumiła Łączyńskiego, prof. UMG – obecnego Dyrektora Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG, który pełnił funkcję IAMU Contact Person w latach 2000-2020. To dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu – przy aktywnym udziale poprzednich rektorów: prof. Piotra Przybyłowskiego, prof. Józefa Lisowskiego, prof. Romualda Cwilewicza, prof. Piotra Jędrzejowicza i prof. Janusza Zarębskiego – silna pozycja naszej Uczelni w ramach IAMU była konsekwentnie budowana i ugruntowywana. Od dwóch lat o dobrą renomę UMG w charakterze IAMU Contact Person dba dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG. Wierzę, że najbliższe dwa lata upłyną nam na bardzo aktywnej roli lidera światowego uczelni morskich.

Przewodnictwo Komitetu ds. Akademickich (Academic Affairs Committee), którego liderem dotychczas był prof. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przejął Prof. Nafiz Arica, rektor tureckiego Piri Reis University. Komitet Łącznikowy (Liaison Committee) pozostał w rękach dr Cleopatry Dounbia-Henry, prezydenta World Maritime University. Z kolei stery Komitetu Finansowego (Finance Committee) po admirale Eduardo Ma R Santos, prezydencie filipińskiej Maritime Academy of Asia and the Pacific przejęła Prof. Ana Peric Hadzic, dziekan Faculty of Maritime Studies z chorwackiego University of Rijeka.

Tuż po wyborze przewodniczącego IAMU odbyła się ceremonia przekazania insygniów władzy (łańcucha) nowemu przewodniczącemu stowarzyszenia. Symbolicznego przekazania bogato zdobionego łańcucha dokonał dotychczasowy wieloletni przewodniczący IAMU Prof. Glenn Blackwood, Vice-President, Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland, Canada w towarzystwie Dyrektora wykonawczego IAMU Prof. Takeshi Nakazawy.

Dalszą część posiedzenia Zarządu IAMU poprowadził już nowo wybrany przewodniczący. Będzie on też przewodniczył spotkaniu roboczemu IEB zaplanowanemu na kwiecień w Rauma, przygotowującemu następne Zgromadzenie Ogólne IAMU, które odbędzie się w październiku 2023 roku w Helsinkach, w Finlandii.

O IAMU

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich z siedzibą w Tokio (International Association of Maritime Universities IAMU) jest globalną siecią wiodących uczelni morskich, oferujących kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi morskiej.

Stowarzyszenie IAMU zostało założone w 1999 roku przez 7 uczelni morskich z 5 kontynentów, połączonych wspólną ideą uznania znaczenia kształcenia i szkolenia morskiego w szybko postępującej globalizacji żeglugi międzynarodowej w XXI wieku. Podczas zwołanego w 2000 roku pierwszego posiedzenia Annual General Assembly of IAMU (AGA IAMU), do nowopowstałej organizacji wstąpiło 21 uczelni morskich, w tym Uniwersytet Morski w Gdyni. Obecnie stowarzyszenie posiada 72 członków z 38 krajów, w tym z Europy i Afryki (41), Azji, Pacyfiku i Oceanii (18), Ameryki (11) a także dwóch członków specjalnych (World Maritime University w Malmö oraz Nippon Foundation), spełniających wymogi kształcenia na I, II i III stopniu wyższej edukacji morskiej. Głównym sponsorem IAMU jest japońska organizacja non-profit Nippon Foundation, wspierająca działania statutowe stowarzyszenia między innymi poprzez udzielanie grantów badawczych, a jej szef dr Yohei Sasakawa (Chairman of The Nippon Foundation) pełni funkcje honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia.

Od 2007 roku IAMU posiada status międzynarodowej organizacji pozarządowej NGO reprezentującej akademicką społeczność morską, upoważnionej do uczestniczenia w obradach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO z siedziba w Londynie, agendy ONZ.

Corocznie Zgromadzenia Ogólne IAMU – Annual General Assembly of IAMU (AGA), odbywające się w poszczególnych uczelniach członkowskich, jest głównym forum IAMU umożliwiającym wzajemną wymianę informacji i zatwierdzenie strategii stowarzyszenia oraz promowania dobrych stosunków i współpracy między członkami. Podczas zgromadzeń odbywają się konferencje naukowe, prezentacje realizowanych projektów badawczych, a także oddzielne konferencje przeznaczone dla studentów, tzw. IAMU Students (IAMUS) Conference.

Warto podkreślić, że 12-te zgromadzenie ogólne IAMU (12 AGA IAMU) odbyło się w roku 2011 w Gdyni. Uczestniczyło w nim 150 profesorów reprezentujących 48 uczelni członkowskich oraz ponad 30 studentów, a temu wydarzeniu towarzyszył unikalny zlot statków szkolnych.

Już w poprzedniej kadencji 2020-2023 (wydłużonej o rok z powodu pandemii Covid-19) Rektor UMG prof. Adam Weintrit był członkiem Międzynarodowej Rady Wykonawczej – International Executive Board (IEB) IAMU reprezentując grupę 41 uczelni członkowskich z rejonu Europy i Afryki i jednocześnie przewodniczył jednemu z czterech komitetów stałych IAMU, odpowiadając za prace Komitetu ds. Akademickich – Academic Affairs Committee (AAC). Uniwersytet Morski w Gdyni już w trakcie dwóch wcześniejszych kadencji (2014-2016 i 2016-2018) przewodniczył grupie uczelni członkowskich z rejonu Europy i Afryki oraz należał do Komitetu ds. Akademickich (AAC), nadzorującego projekty badawcze i działalność wydawniczą stowarzyszenia, był także była członkiem Międzynarodowej Rady Wykonawczej IAMU (IEB).

Na zdjęciu poniżej: Międzynarodowa Rada Wykonawcza IEB (International Executive Board) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (Interantional Association of Maritime Universities) na lata 2023-2025. Od lewej: prof. Jari Multisilta, Satakunta University of Applied Sciences, Kadm. Francis X McDonald, Massachusetts Maritime Academy, prof. Ana Peric Hadzic, University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies, prof. Takeshi Nakazawa, Executive Director IAMU, prof. Yohei Sasakawa, Chairrman of The Nippon Foundation, prof. Adam Weintrit, Uniwersytet Morski w Gdyni, Przewodniczący IAMU, prof. Nafiz Arica, Piri Reis University, dr Cleopatra Dounbia-Henry, President of World Maritime University, prof. Yuqing Sun, Dalian Maritime University, prof. Michael van Balen, Australian Maritime College, University of Tasmania

23 lutego 2022 r. odbyły się wybory w grupie członków IAMU reprezentujących Europę i Afrykę (tzw. Europe and Africa Region 1). Następcą UMG na lata 2023-2025 została chorwacka uczelnia – University of Rijeka.

Doceniając aktywność UMG w ciągu ostatnich lat, Członkowie Międzynarodowej Rady Wykonawczej zdecydowali, że Uniwersytet Morski w Gdyni w kadencji na lata 2023-2025 będzie zasiadać w International Executive Board jako stały reprezentant szerokiego grona wszystkich uczelni morskich zrzeszonych w IAMU. Decyzja ta oznacza, że UMG pełniący do marca 2023 roku funkcję przedstawiciela regionalnego tzw. Regionu Europa/Afryka, od kwietnia 2023 roku znajdzie się w grupie tzw. At Large Representatives, tj. 3 uczelni, które zostały nominowane z uwagi na ich zaangażowanie w działalność w poszczególnych komitetach, grupach roboczych, konferencjach czy webinarach oraz udział w projektach badawczych.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (IEB – International Executive Board), które 13 i 14 lutego 2023 r. odbyło się w Tokio, jego członkowie wybrali przewodniczącego oraz stałych członków komisji na lata 2023-2025.

JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został wybrany Przewodniczącym całego International Association of Maritime Universities (IAMU) i jednocześnie szefem Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee). Do zadań tego Komitetu należy:

  • doradzanie Zarządowi w ogólnych i szczegółowych kwestiach politycznych;
  • opracowywanie i ocena realizacji planów strategicznych i planów działania;
  • nadzorowanie procesu oceny nowych wniosków o członkostwo;
  • zgłaszanie kandydatów do Zarządu i szefów Stałych Komitetów na kolejną kadencję;
  • tworzenie publicznych materiałów informacyjnych, w tym rozwój strony internetowej IAMU.

Tekst i zdjęcia: Fot.: materiały prasowe UMG/IAMU

Previous

Postępy budowy promu dla Polferries

Next

Lockheed Martin kieruje do PGZ pierwszy kontrakt produkcyjny związany z programem „Wisła”

Zobacz również