• W 2023 roku przychody całej Grupy OTL wzrosły 30% r/r do poziomu 592,3 mln zł
  • Zysk netto wzrósł o 13,5% r/r do 158 mln zł, a EBITDA wyniosła 191,6 mln zł (+32,3% r/r)
  • Z działalności spedycyjnej przychody w 2023 r. były wyższe o 39% r/r, z portowej zwiększyły się o  25,7%, kolejowej o 26,5%, a hydrotechnicznej o 15,5%
  • Grupa OTL dąży do zwiększenia uniwersalności portów, co pozwoli uzyskiwać większą stabilność wyników pomimo nagłych zmian otoczenia rynkowego. Grupa zamierza  kontynuować modernizację i rozbudowę mocy przeładunkowych terminali w Świnoujściu i Gdyni.

– Nowoczesna, sprawna i doinwestowana infrastruktura portowa to dziś dla naszego kraju ważny atut. To  bezpieczeństwo ciągłości w łańcuchach dostaw, możliwość uczestniczenia w globalnym handlu i istotny element w budowaniu wzrostu gospodarczego. W Grupie OTL, która jest największym i najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce i jednocześnie jednym z największych w basenie Morza Bałtyckiego, obraliśmy kierunek, w którym koncentrujemy się na modernizacji i rozbudowie mocy przeładunkowych naszych terminali w Świnoujściu i Gdyni. Dążymy do zwiększenia uniwersalności portów mogących zapewnić elastyczność i efektywność usług, tak niezbędnych we współczesnym, bardzo konkurencyjnym środowisku. W słuszności  obranego kierunku utwierdzają nas dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania rynku, na które jesteśmy w stanie szybko i skutecznie odpowiadać. Porty muszą stawać się coraz bardziej nowoczesne i ekologiczne. Dlatego w horyzoncie najbliższych trzech-pięciu lat zakładamy przeznaczenie znaczących kwot na modernizację i rozbudowę naszych terminali, zwiększając ich moce przeładunkowe,  poprawiając ich efektywność, a także przystosowując je do obsługi nowych grup towarowych. W ubiegłym roku przeładowaliśmy łącznie 7,1 mln ton towarów masowych i drobnicowych, a cały rok 2023, który był wyjątkowo wymagający i zmienny, zamknęliśmy dwucyfrowymi wzrostami sprzedaży i zysków – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics.W marcu 2023 r. zakończyliśmy kilkuletni proces restrukturyzacji wewnętrznej dokonując m.in. spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu obligacji, redukując tym samym zadłużenie odsetkowe Grupy OTL do zera. Sprzedaliśmy też posiadany przez OT Logistics pakiet akcji Luka Rijeka d.d., co poza zakończeniem wszelkich sporów prawnych i zobowiązań związanych z zaangażowaniem OT Logistics w  Chorwacji, umożliwiło Grupie pełną koncentrację na rynku polskim i rozwój działalności w kraju w  zakresie  pozwalającym w pełni wykorzystać nasz aktualny potencjał – dodaje Kamil Jedynak.

Skonsolidowane przychody Grupy OTL wyniosły 592,3 mln zł w 2023 r. (+30,09% r/r), zysk netto 158,12 mln zł (+13,5% r/r), a EBITDA – w efekcie wzrostu wyników działalności portowej oraz spedycyjnej – wyniosła 191,63 mln zł (+32,25% r/r).

W 2023 r. przychody Grupy OTL zwiększyły się we wszystkich segmentach działalności. Za sprawą obsługi frachtów morskich oraz spedycji kolejowej (pochodnej przeładunków towarów masowych) najmocniej, bo  aż  o  62 mln zł (niemal 39% r/r) wzrosły przychody z działalności spedycyjnej, która odpowiadała za blisko 37% wszystkich przychodów. Dominująca w grupie działalność portowa (59% wszystkich przychodów) wzrosła o  niemal 26% r/r. Przyczyniły się do tego, oprócz przeładunków, również przychody z tytułu składowania oraz innych usług dodatkowych. Z kolei przychody z działalności kolejowej wzrosły o 26,45% r/r, a hydrotechnicznej o 15,54% r/r. Pozytywnie na wyniki wpłynęła m.in. nadwyżka zbóż na polskim rynku, również z Ukrainy, co przy korzystnych rynkach zbytu spowodowało znaczące zwiększenie eksportu zbóż z Polski.

– Po silnym wzroście popytu na przeładunki węgla i rudy żelaza w OT Port Świnoujście w 2022 r., co było efektem wybuchu wojny w Ukrainie i zmianie w łańcuchach dostaw, rok 2023 przyniósł niższe przeładunki towarów masowych w tym terminalu o 23% r/r. Z kolei w 2023 r. w OT Port Gdynia o 51% r/r wzrosły przeładunki towarów masowych, głównie za sprawą produktów agro, a spadły drobnicowe o 19% r/r, na skutek strajków związkowych w Finlandii i redukcji zawinięć promowych. Jednak pomimo spadku części wolumenów Grupa OTL poprawiła wyniki finansowe i płynność. Inwestycje realizujemy zgodnie z naszymi planami, m.in. modernizujemy i inwestujemy w nowe urządzenia przeładunkowe, co powoduje poprawę naszej pozycji konkurencyjnej – wylicza Grzegorz Zubrzycki, Wiceprezes OT Logistics.

Wśród czynników rynkowych negatywnie oddziaływujących na branżę były m.in. znacząco mniejszy popyt na import węgla, spadek importu nawozów czy zmniejszenie produkcji stali w naszym kraju z powodu rosnących kosztów energii. PKB Polski wzrósł w minionym roku zaledwie o 0,2%.

– Zależy nam na tym, by OTL był spółką dywidendową i co roku chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Na rozwój Grupy patrzymy długoterminowo i mamy obrane konkretne strategiczne kierunki, w jakich chcemy podążać. Czujemy odpowiedzialność nie tylko za dynamiczny rozwój biznesu, ale także za to, by odbywał się on w sposób zrównoważony, bez negatywnego wpływu na środowisko. To się już dzieje w Gdyni i Świnoujściu poprzez różnego rodzaju inwestycje, które są ważną częścią ekologicznej transformacji portów i z pewnością tych inwestycji będzie znacznie więcej – dodał Daniel Górecki, Członek Zarządu OT Logistics.

Tekst i zdjęcie: materiały prasowe OTL

* * *

O Grupie OT Logistics (Grupa OTL)

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja i Ukraina.

W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.

Previous

Rozpoczęła się decydująca faza realizacji Morskiego Terminala Przeładunkowego!

Next

MARKOS wprowadza nowy jacht na światowe rynki

Zobacz również