25 stycznia br. miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas tej uroczystości kontradmirał profesor nauk humanistycznych dr hab. Antoni Franciszek Komorowski z rąk Rektora-Komendanta tej uczelni, kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, otrzymał dyplom specjalny „Profesora Emeritusa Akademii Marynarki Wojennej”, oficjalnie przechodząc tym samym na emeryturę. Profesor Antoni Komorowski z uczelnią związany był od 1974 roku. W roku 1981 obronił pracę doktorską dotyczącą problematyki zwalczania okrętów podwodnych, w roku 1993 uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych, w roku 1999 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1994-2003 pełnił w Uczelni funkcję Rektora-Komendanta.

Ma na swoim koncie ponad 30 dzieł książkowych. Z nieukrywaną satysfakcją dodam, że w naszej Fundacji wydał cztery z nich. Dwie, poświęcone historii latarni morskich polskiego wybrzeża: „Latarnie morskie Zatoki Gdańskiej” oraz „Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża” (książka doczekała się drugiego wydania), napisane wspólnie z Iwoną Pietkiewicz i Adamem Szulczewskim, w dwóch, polskiej i angielskiej, wersjach językowych, a także album „Jachting Zatoki Gdańskiej” zawierający wyczerpujące informacje o marinach żeglarskich usytuowanych na Zatoce Gdańskiej. Ostatnia książka to „Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie na południowym Bałtyku. Przełom XIX i XX wieku (od Świnoujścia do Piasków)”, wydana wspólnie z AMW, w której poprowadził czytelnika od historii Niemieckiego Towarzystwa Ratowania Rozbitków, omówił wyposażenie stacji ratownictwa oraz przedstawił wszystkie stacje ratownictwa brzegowego na terenie dzisiejszego polskiego wybrzeża – od Świnoujścia do Piasków, kończąc opisem polskich stacji ratownictwa morskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Książka w językach polskim i niemieckim. (Oczywiście wydane u nas książki są do nabycia w naszej księgarni).

W 2015 roku została przygotowana do druku i wydana przez naszą Fundację książka o charakterze jubileuszowym, specjalnym (książka nie trafiła do sprzedaży), praca zbiorowa opracowana pod redakcją dr Iwony Pietkiewicz „Admiralski farwater”, związana z przypadającymi tego roku Jubileuszami 70-lecia urodzin oraz 40-lecia służby i pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Antoniego Komorowskiego.

Po uroczystości oficjalnej odbyło się przyjęcie pożegnalne, a przed nim wręczenie upominków od władz Uczelni i przyjaciół. Wśród darów, kopia znajdującego się w sali Senatu portretu rektorskiego Profesora, portretu w insygniach władzy rektorskiej – z łańcuchem na szyi. Łańcuch ten po raz pierwszy został wprowadzony za kadencji rektorskiej i z inicjatywy Profesora Antoniego Komorowskiego.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

* * *

Tuż przed uroczystością wywiad z Profesorem w cyklu „Znani i nieznani”, przeprowadził dziennikarz portalu zeglarski.info, Jędrzej Szerle. Oto on:

– Teraz planuję spokojną emeryturę – zapowiada Antoni F. Komorowski. – Co miało się zrobić, to się zrobiło. Napisałem ponad 30 książek i wystarczy.

Co ciekawe, Antoni F. Komorowski zapisał się w historii już 2 kwietnia 1945 roku, kiedy przyszedł na świat. Był bowiem pierwszym dzieckiem urodzonym w Gdyni po wyparciu Niemców przez Armię Czerwoną. Jego rodzice pochodzili z Wielkopolski, a nad morze przyjechali w połowie lat 20. XX wieku. Komorowski, po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3 i III Liceum Ogólnokształcącego wstąpił do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, w której studiował w latach 1963-1967.

Po ukończeniu studiów pływał na kutrach torpedowych, a w latach 1970-1974 studiował w Akademii Marynarki Wojennej ZSRR w Leningradzie. W 1974 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, z którą był zawodowo związany przez 50 lat. W 1982 roku otrzymał stopień naukowy doktora, w 1993 roku doktora habilitowanego, a w 1999 roku – profesora. Regularnie uzyskiwał również awanse oficerskie – w 1983 roku został komandorem porucznikiem, w 1989 roku został komandorem, a w 1996 roku kontradmirałem. W latach 1994-2003, przez dwie kadencje, był zaś rektorem-komendantem. Pracował również w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – był kierownikiem Katedry Żeglarstwa i Turystyki Wodnej.

Wielką pasją Komorowskiego jest żeglarstwo – jest kapitanem jachtowym i motorowodnym oraz instruktorem. Żeglować zaczął dzięki harcerstwu – w liceum wstąpił do harcerskiej drużyny wodnej, zdobywając m.in. patenty żeglarza i sternika jachtowego oraz uprawnienia instruktora. W 1961 roku odbył rejs na „Zawiszy Czarnym” pod dowództwem legendarnego podwodniaka Bolesława Romanowskiego.

W trakcie studiów żeglował na ORP „Iskra”, a później pływał, m.in. na jachtach „Bosman II”, „Komandor II” i „Kaper” w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej i w Jacht Klubie Marynarki Wojennej Kotwica. Na „Kaprze” wziął udział w 1988 roku w regatach The Tall Ships Races – Operacji Żagiel. Łącznie przepłynął ponad 10 000 Mm.

W żeglarstwie Antoni F. Komorowski działał również organizacyjnie. W JKMW Kotwica przez dwie kadencje był wicekomandorem. W latach 1992-1996 był członkiem zarządu i przewodniczącym Komisji Szkolenia Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego (obecnego Pomorskiego Związku Żeglarskiego). Zasiadał też we władzach Polskiego Związku Żeglarskiego. Działał również m.in. w radzie naukowej Centralnego Muzeum Morskiego (obecnego Narodowego Muzeum Morskiego). Ponadto jako rektor-komendant AMW wspierał aktywność żeglarską studentów.

Żeglarstwu poświęcił również część działalności badawczej i publicystycznej. Wydał m.in. monografie „Jacht Klub Marynarki Wojennej 1958–1988” i „Jachting Zatoki Gdańskiej”, oraz liczne artykuły – np. „Tajemnice żeglugi w sztormowej pogodzie” i „Rozwój jachtowych urządzeń nawigacyjnych i ich wskaźników. Był również współorganizatorem Żeglarskich Konferencji Bezpieczeństwa.

W ostatnich latach Antoni F. Komorowski pomimo rozlicznych zajęć współpracował z Pomorskim Związkiem Żeglarskim. Związek wsparł wydanie jego książki „Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie na południowym Bałtyku. Przełom XIX i XX wieku (od Świnoujścia do Piasków)”. Na naszym portalu prezentowaliśmy również jego inną publikację – „Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża”.

Za swoją działalność Antoni F. Komorowski był wielokrotnie nagradzany. Jest m.in. kawalerem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał Medal Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego, Honorową Odznakę Zasłużony Dla Żeglarstwa Polskiego, Medal Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Pomorskiego oraz Honorową Odznakę „Zasłużony Dla Żeglarstwa Pomorskiego”.

Previous

„Wolność solą znaczona” w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Next

Spotkanie noworoczne 2024 Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

Zobacz również