dniu 17 czerwca 2024 roku Uniwersytet Morski w Gdyni świętował 104. rocznicę powstania Szkolnictwa Morskiego w Polsce. Tradycyjnie, obchody Święta Szkoły rozpoczęły się uroczystym podniesieniem bandery Polskiej Marynarki Handlowej na gmachu głównym Uniwersytetu.

Czerwcowe Święto Szkoły przywołuje wydarzenia z roku 1920, kiedy to właśnie w dniu 17 czerwca Minister Spraw Wojskowych generał Józef Leśniewski podpisał rozkaz o utworzeniu Szkoły Morskiej w Tczewie. Wydarzenia te zapoczątkowały powstanie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kontynuatora Szkoły Morskiej w Tczewie.

UROCZYSTE PODNIESIENIE BANDERY

Biało-czerwona bandera Polskiej Marynarki Handlowej została podniesiona na gmachu głównym Uniwersytetu punktualnie o godzinie 8:00.

Zaszczyt uroczystego podnoszenia bandery na gmachu głównym stanowi dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni szczególne wyróżnienie. Pielęgnujemy w ten sposób tradycję zainaugurowaną w 1920 roku, kiedy to 8 grudnia, w nowo powstałej Szkole Morskiej w Tczewie podniesiono na budynku banderę, gdyż Szkoła nie dysponowała jeszcze statkiem szkolnym. W 1930 roku w ten sam sposób zainaugurowano rozpoczęcie nauki w nowym gdyńskim kampusie Uczelni – obecnej siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Uczelnia co roku podczas Święta Szkoły kontynuuje piękną tradycję Szkoły Morskiej w Tczewie – prekursora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, oddając należny szacunek polskiej banderze. W tym roku również wydarzenie to zgromadziło na placu przed Uczelnią Senat UMG, pracowników, studentów oraz absolwentów Uczelni. W towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej UMG oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP został uroczyście wprowadzony Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a podczas podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej został odegrany Hymn Państwowy.

ZŁOŻENIE KWIATÓW POD TABLICĄ PAMIĘCI

W związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą lądowania wojsk sprzymierzonych w Normandii – największej operacji desantowej II wojny światowej, JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wraz z kontradm. prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem Rektorem Komendantem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni złożyli kwiaty pod tablicą zlokalizowaną w holu Uczelni upamiętniającą okręty i statki floty handlowej oraz ich załogi broniące polskiego wybrzeża podczas II wojny światowej.

MSZA ŚW. W INTENCJI SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UMG

Tradycyjnym punktem obchodów czerwcowego Święta Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest uroczysta msza święta w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uczelni, która została odprawiona o godzinie 9:00 w Kościele Morskim przy ul. Portowej 2. O uroczystą oprawę mszy św. zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Kompania Reprezentacyjna UMG.

UROCZYSTE OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UMG

O godzinie 11:00 uroczystości obchodów 104. rocznicy Szkolnictwa Morskiego przeniosły się do Auli im. T. Meissnera w budynku głównym Uczelni. Odbyło się tu uroczyste otwarte posiedzenie Senatu UMG zapowiedziane wybiciem szklanek w holu głównym UMG. W otwartym posiedzeniu Senatu UMG uczestniczyli członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni i zaproszeni goście. Przebieg uroczystości uświetniły występy Akademickiego Chóru UMG.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

JM Rektor podsumował najważniejsze wydarzenia minionego półrocza, zaczynając jednakże swoje wystąpienie od podziękowań: – Kończy się czwarty rok kadencji, w której piastuję funkcję rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Za nami kwietniowe wybory na rektora. Jestem zaszczycony, że po raz kolejny społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni obdarzyła mnie zaufaniem i powierzyła mi na kolejne cztery lata zarządzanie naszą Alma Mater. Z tego miejsca chciałbym Państwu raz jeszcze serdecznie podziękować za zaufanie, którym mnie Państwo ponownie obdarzyli, ale także za dotychczasową współpracę, otwartość na dialog oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

JM Rektor przypomniał następnie o sukcesach ostatnich miesięcy, związanych z oddaniem do użytku dwóch, niezwykle ważnych dla infrastruktury Uczelni inwestycji – Centrum Offshore UMG w Gdańsku oraz Centrum Sportu i Rekreacji UMG: – Budowa oraz otwarcie w Gdańsku Centrum Offshore UMG to niewątpliwie dowód na to, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest liderem na polskim rynku offshore, szczególnie w odniesieniu do energetyki wiatrowej. To właśnie tutaj, w nowym obiekcie UMG, swoją siedzibę znalazły Instytut Morski UMG oraz Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG.

Przywołując zakończenie budowy i otwarcie Centrum Sportu i Rekreacji UMG, JM Rektor stwierdził, iż: – Jednym z ważniejszych przedsięwzięć do zrealizowania w tej kadencji była budowa Centrum Sportu i Rekreacji UMG. Realizację tej inwestycji z sukcesem udało się zakończyć kilka tygodni temu. Z tego miejsca pragnę przypomnieć, że nowo otwarty budynek stanowi pierwszy etap budowy zaplanowanego w tym miejscu kompleksu sportowo-akademickiego, a już teraz w nowoczesnej hali sportowej prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego.

Profesor Adam Weintrit poinformował również o nadanym w marcu br. tytule doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni amerykańskiemu uczonemu z kalifornijskiego Uniwersytetu Stanforda, prof. Bradfordowi Parkinsonowi (zajrzyj tu – kliknij), nazywanemu Ojcem systemu GPS.

JM Rektor podzielił się również informacjami o podpisanych przez Uczelnię porozumieniach o współpracy ze środowiskiem biznesowym i uniwersyteckim, w tym z uniwersytetem Piri Reis w Turcji. Przypomniał także o posiedzeniu Międzynarodowej Rady Wykonawczej IEB (International Executive Board) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU (International Association of Maritime Universities), które w kwietniu br. miało miejsce w siedzibie Massachusetts Maritime Academy w Buzzard Bay w Stanach Zjednoczonych, a któremu jako chairman Stowarzyszenia w bieżącej kadencji JM Rektor miał przyjemność przewodniczyć.

W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit przypomniał także o sukcesach pracowników Uniwersytetu, w tym o nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeniach państwowych – Krzyżu Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski dla prof. dr. hab. inż. Lecha Murawskiego oraz Krzyżu Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski dla prof. dr. hab. inż., dr. h.c. Janusza Mindykowskiego.

JM Rektor przywołał także wydarzenia, które wpisały się w kalendarium Uczelni, w tym o rozpoczętych rejsach szkolnych statków – „Daru Młodzieży” oraz „Horyzontu II”, który wypłynął na Spitsbergen. Mówiąc o białej fregacie, JM Rektor przypomniał, iż w najbliższy wtorek, 25 czerwca, żaglowiec wychodzi w kolejny rejs: – Już dziś zapraszam Państwa na godz. 9:00 rano, by przyjść na Nabrzeże Pomorskie i pożegnać nasz „Dar Młodzieży” oraz wszystkich uczestników tej wyprawy. Z tego miejsca chciałbym także Państwa serdecznie zaprosić na „Dzień otwarty” „Daru Młodzieży”, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 23 czerwca w ramach obchodów Dni Morza w godz. 10:00-18:00. Tego dnia goście z zewnątrz  będą mogli również wziąć udział w pokazach w Planetarium im. A. Ledóchowskiego oraz przetestować swoje umiejętności na symulatorze radarowo-nawigacyjnym, który znajduje się na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu.

Kończąc przemówienie, JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit podziękował obecnym w Auli im. T. Meissnera gościom i pracownikom Uczelni za przybycie na uroczystość Święta Szkoły oraz pogratulował wszystkim, którzy tego dnia będą odbierać nagrody, medale i dyplomy.

W dalszej części otwartego posiedzenia Senatu UMG prowadzący uroczystość mistrz ceremonii, Aleksander Gosk, odczytał list Minister Edukacji Barbary Nowackiej skierowany do JM Rektora UMG z okazji Święta Szkoły, w którym Pani Minister Nowacka zaznaczyła między innymi: – Pozostaję pod ogromnym wrażeniem osiągnięć, jakie na przestrzeni ponad wieku działalności stały się udziałem gdyńskiego Uniwersytetu. Z powodzeniem kontynuuje On bogate tradycje szkolnictwa morskiego zapoczątkowane w Tczewie w roku 1920. Doceniam, że ta zasłużona jednostka odważnie wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności, stale podnosząc jakość kształcenia słuchaczy, dostosowując program nauczania do wymagań rynku pracy, a także zwiększając swój naukowo-badawczy potencjał. Jestem przekonana, że poprzez zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami czy instytucjami międzynarodowymi – przygotują Państwo studentów do świadomego, a przede wszystkim odpowiedzialnego budowania narodowej i światowej gospodarki.

Kolejnym zaprezentowanym listem był list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury dr. Arkadiusza Marchewki. Pismo odczytał Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury Wojciech Gąsowski. W swoim liście Wiceminister Infrastruktury zaznaczył: – Dzisiejszy jubileusz jest wspaniałą okazją do uhonorowania historii zapoczątkowanej w 1920 roku powołaniem do życia Szkoły Morskiej w Tczewie. Od tego czasu Uniwersytet buduje swoją bogatą tradycję. Dbałość o wysoki i innowacyjny poziom kształcenia sprawia, że uczelnia posiada szeroka ofertę studiów, dostosowaną do potrzeb współczesności. Przyczynia się do wykształcenia doskonale przygotowanej kadry inżynierskiej, menadżerskiej i oficerskiej poprzez twórcze i nowatorskie przekazywanie wiedzy oraz stojące na najwyższym poziomie kształcenie oparte na bliskiej współpracy z licznymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Dziękując za zaproszenie do udziału w uroczystości Święta Szkoły, Wiceminister Marchewka zapewnił, iż: – Priorytetem Ministerstwa są ciągłe starania o dalszy rozwój potencjału Uniwersytetu oraz wzmacnianie jego pozycji. Mam nadzieję, że nasza dalsza współpraca przyczyni się do pogłębienia wizerunku Uniwersytetu jako renomowanego ośrodka akademickiego, szkolącego wysoko wykwalifikowane kadry, które będą nieocenionym wsparciem dla stale rozwijającej się gospodarki morskiej.

ODZNACZENIA PREZYDENTA RP

W dalszej części uroczystości pracownikom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostały wręczone odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznane na wniosek Ministra Infrastruktury.

Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi dla rozwoju nauki otrzymali: dr inż. Adam Muc, dr hab. inż. Millena Ruszkowska, prof. UMG.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG, mgr Małgorzata Bielska, mgr Ewa Drożęcka, dr inż. Grzegorz Hajdukiewicz, dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG, Ewa Kudela, dr Hanna Mackiewicz, prof. dr hab. inż. Andrzej Miszczak, Małgorzata Rudzińska, dr Violetta Skrodzka, Wiesław Suchocki, mgr Ewa Zdanowicz.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: dr inż. Marcin Frycz, dr inż. Aleksandra Grobelna, Krzysztof Nieradko, dr inż. Tomasz Nowak, dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, prof. UMG, dr inż. Anetta Waśniewska, dr inż. Joanna Wierzowiecka, dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG, mgr inż. Magdalena Wołowiec.

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowana została mgr Anna Dudziak.

Następnie Chór Akademicki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod batutą dr. Karola Hilli wykonał Pieśń Szkoły Morskiej autorstwa absolwenta z Tczewa, Michała Hłaski.

W dalszej części uroczystości pracownikom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostały wręczone medale, nagrody i oznaczenia przyznane przez Senat UMG i JM Rektora.

ODZNACZENIA „ZASŁUŻONY”

Osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i szkolnictwa morskiego Jego Magnificencja Rektor prof. Adam Weintrit wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego”, „Zasłużony dla Uniwersytetu Morskiego” oraz „Zasłużony Pracownik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”.

ŻAGLE NAUKI

JM Rektor UMG wręczył również nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe: „Żagle Nauki” dla nauczycieli akademickich wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami i rozpoznawalnością w środowisku naukowym lub branżowym.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Jego Magnificencję Rektora prof. Adama Weintrita dyplomów za najlepszą monografię naukową opublikowaną w 2023 roku oraz za najwyżej punktowany artykuł naukowy opublikowany w 2023 roku.

NAGRODA INDYWIDUALNA

Nagroda Indywidualna została przyznana Tomaszowi Maracewiczowi za popularyzację tradycji morskich w książce „Rejs Niepodległości – Dziennik Pokładowy. Darem Młodzieży wokół globu 20218-2019”.

NAGRODA IM. KAPITANA KONSTANTEGO MATYJEWICZA-MACIEJEWICZA

Nagrodę dla najlepszego nauczyciela akademickiego UMG za działalność dydaktyczną w roku 2023 przyznaną na wniosek Parlamentu Studentów z rąk JM Rektora odebrała dr hab. Magdalena Bogalecka, prof. UMG.

STATUETKA „ZDOBYWCA MÓRZ I OCEANÓW”

Nagrodę dla osoby posiadającej najwyższy dyplom morski, która odniosła znaczące sukcesy związane z pracą na morzu w roku 2023, przyznano mgr. inż. kpt. ż.w. Markowi Czapczykowi.

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

W dalszej części uroczystości wyróżnienia w postaci nagrody JM Rektora otrzymali pracownicy będący nauczycielami akademickimi oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. JM Rektor nagrodami jubileuszowymi uhonorował również pracowników z okazji 50-lecia, 40-lecia, 35-lecia, 30-lecia oraz 25-lecia ich pracy w Uczelni.

Następnie prowadzący uroczystość Aleksander Gosk odczytał list prezesa PGE Baltica Bartosza Fedurka, który zwrócił uwagę na rolę Uczelni w kształceniu przyszłych kadr gospodarki morskiej: – Uniwersytet Morski w Gdyni, kontynuator tradycji Szkoły Morskiej w Tczewie, odegrał i nadal odgrywa kluczową rolę w kształceniu wykwalifikowanych kadr morskich, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki morskiej. W kontekście dynamicznie rozwijającej się branży offshore, szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii, znaczenie Uniwersytetu Morskiego jest nieocenione, czego przykładem jest otwarte na początku bieżącego roku Centrum Offshore w Gdańsku, które jest siedzibą Instytutu Morskiego i Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Państwa uczelni.

Uroczystość zakończyła się pieśnią Chóru oraz wyprowadzeniem sztandaru UMG i podziękowaniem JM Rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita skierowanym do uczestników wydarzenia za udział w obchodach 104. rocznicy powstania Szkolnictwa Morskiego w Polsce.

Tekst: materiały prasowe UMG/dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Żuraw Maja rozebrał stary, 100-tonowy slip w Porcie Gdynia!

Next

Wellbeing in a Workplace w Gdańskim Młynie VI

Zobacz również