8. grudnia br. o godzinie 8.00 w Gdyni swoje największe święto obchodził Uniwersytet Morski. Święto ustanowione na pamiątkę rozpoczęcia pierwszych zajęć 100 lat temu w świeżo wówczas utworzonej Szkole Morskiej w Tczewie. Rozpoczęto od uroczystego, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, wciągnięcia bandery na maszt nad frontem uniwersyteckiego budynku przy ulicy Morskiej 81-87. Uroczystość przebiegła przy uczestnictwie władz uczelni i bardzo ograniczonej ilości osób obserwujących to doniosłe wydarzenie. Było to oczywiście zgodne z zamierzeniami, aby maksymalnie ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa Covid 19.

Po uroczystości wstępnej miało miejsce bardzo krótkie spotkanie JM Rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita z równie utytułowanym naukowo, byłym rektorem jeszcze Wyższej Szkoły Morskiej w latach 1972-81, profesorem dr. hab. inż. kpt. ż.w. Danielem Dudą. Panowie wzajemnie wręczyli sobie medale. Adamowi Weintritowi przypadł w udziale nadany przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej – 100-lecia „Cudu nad Wisłą”, natomiast profesor Duda otrzymał z rąk obecnego rektora medal wybity specjalnie dla tych, którzy przyczynili się znacznie do rozwoju Uczelni – „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego”. Trzeba tu dodać, że na styczeń, z inicjatywy Rektora Weintrita planowane jest uhonorowanie profesora Daniela Dudy doktoratem honoris causa Jego Uczelni macierzystej – Uniwersytetu Morskiego. Pięć lat wcześniej (z nadania w dniu 16.10.2014 r.) w marcu 2015 roku taki tytuł Profesor otrzymał w Akademii Marynarki Wojennej (poczytaj więcej – kliknij tu).

Kolejnym punktem obchodów Święta Szkoły była msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (hm, zdaje mi się również, jako absolwenta w mojej…). Odbyła się, jak zawsze, w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni, a prowadził ją Biskup Zbigniew Zieliński (jak wiemy, absolwent gdańskiego Conradinum, któremu sprawy morskie nie pozostają obojętnymi).

W trakcie mszy odbyła się też szczególna uroczystość. Dokonano odsłonięcia ufundowanej przez Uniwersytet Morski pamiątkowej tablicy, poświęconej obchodom 100-lecia Uczelni. Odsłonięcia, przy słowie wstępnym Biskupa Zielińskiego dokonali: obecny na uroczystościach podsekretarz stanu ds. gospodarki morskiej w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Rektor Adam Weintrit. Z racji bardzo małej ilości miejsca, odsłonięcie tablicy uśmiechami wspomagali byli rektorzy, profesorowie: Daniel Duda, Piotr Przybyłowski i Józef Lisowski. Na zakończenie mszy część jej uczestników, po zaproszeniu gospodarza, duszpasterza ludzi morza ks. dr. Edwarda Pracza, udała się na „małe co nieco”. Przy czym podawane zupy, przy temperaturze 75°C, znacznie przewyższającej percepcję człowieczą, musiały i miały bardzo zły wpływ na nastawionego wrogo do wszystkich wirusa… Wśród gości, oprócz ministra Gróbarczyka, prezesi portów gdańskiego i gdyńskiego – Łukasz Greinke i Adam Meller, prezes Polskiego Rejestru Statków Andrzej Madejski oraz dyrektor Urzędu Morskiego kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski i przewodniczący Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich Lechosław Bar.

Po mszy, o godzinie 11.00 rozpoczęto uroczyste posiedzenie Senatu UM. To jednak w znacznej mierze odbywało się on-line, z transmisją m.in. do uczelnianego holu, gdzie na swój czas nagradzania oczekiwali pracownicy i studenci. Po otwarciu posiedzenia, dokonano odsłonięcia (zgodnie z tradycją wszystkich polskich uczelni wyższych) portretu ustępującego rektora w najważniejszym miejscu w uczelni, jakim jest Sala Senatu. Odsłonięcia obrazu dokonał JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit i prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

* * *

Po projekcji filmu z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Przewodniczący Senatu UMG Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit. Następnie głos zabrali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Marek Gróbarczyk oraz biskup Zbigniew Zieliński.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego”, „Zasłużony dla Uniwersytetu Morskiego” oraz „Zasłużony Pracownik Uniwersytetu Morskiego” osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu Morskiego i szkolnictwa morskiego. Odznaczenia te przyznaje Jego Magnificencja Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit.

Medal „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego” otrzymali:

 1. prof. dr inż. kpt.ż.w. Daniel Duda
 2. prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
 3. prof. dr hab. Andrzej Marsz
 4. Prof. dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński
 5. Prof. dr hab. Andrzej A. Marsz
 6. dr inż. Andrzej Perepeczko, prof. UMG
 7. dr inż. Andrzej Niewiak

Medal „Zasłużony dla Uniwersytetu Morskiego” otrzymali:

 1. prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
 2. prof. dr hab. inż. Józef Lisowski
 3. prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski
 4. prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz
 5. dr inż. kpt.ż.w. Andrzej Królikowski, prof. UMG
 6. o. Edward Pracz
 7. inż. Zygmunt Choreń

Medal „Zasłużony Pracownik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” otrzymali:

 1. prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
 2. Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 3. dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. UMG
 4. Doc. dr inż. Zygmunt Bendyk
 5. dr inż. Jacek Hałaczkiewicz – 45 lat pracy       
 6. mgr Marek Szczepański – 45 lat pracy
 7. Krystyna Witkowska
 8. Zbigniew Wroński
 9. Kazimierz Dopke

Jego Magnificencja Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wręczył również nagrody jubileuszowe dla pracowników uczelni. Nagrody te otrzymali:

 1. prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
 2. prof. dr hab. inż. Józef Lisowski
 3. dr hab. inż. Kazimierz Witkowski
 4. dr inż. Dorota Rabczuk
 5. dr Romuald Zabrocki

Po wręczeniu nagród jubileuszowych rozpoczęto wręczanie dyplomów potwierdzających nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz dyplomów doktorskich. Dyplomy wręczał Prorektor ds. Nauki – dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG.

W pierwszej kolejności poproszone zostały osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Małgorzata Zięba
 2. Piotr Jankowski

Następnie poproszone zostały osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora:

 1. Agnieszka Wieczorek
 2. Damian Hallmann
 3. Grzegorz Sikora
 4. Agnieszka Leszczuk-Piankowska

Tradycyjnie, zostały wręczone także nagrody dla studentów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz pracą społeczną na rzecz środowiska akademickiego. Nagrody wręczał dr hab inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG – Prorektor ds. Studenckich, a otrzymali je następujący studenci:

Wydział  Elektryczny

 1. Jakub Burzyński
 2. Tomasz Muchowski
 3. Michał Gensikowski

Wydział  Mechaniczny

 1. Daria Darznik
 2. Marcel Głuchowski
 3. Witold Kmieć

Wydział Nawigacyjny

 1. Katarzyna Baran
 2. Natalia Hurec
 3. Krzysztof Bogusławski

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

 1. Zuzanna Mstowska
 2. Krzysztof Sadowski
 3. Paulina Janduła

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit przyznał również nagrody dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrody otrzymali:

 1. Dominika Mesinger
 2. Agnieszka Piotrowska – Kirschling

Po wręczeniu nagród dla studentów i doktorantów przystąpiono do wręczenia medali „Wyróżniający się Absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wysoką ocenę z egzaminu dyplomowego.” Medale te otrzymali:

 1. mgr Joanna Rutkowska
 2. mgr Weronika Kozłowska
 3. mgr Wojciech Koznowski
 4. inż. Ada Sosnowska

Tradycyjnie Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit przyznał nagrodę członkom Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni za aktywną działalność i pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego. Nagrody otrzymali:

 1. Ada Sosnowska
 2. Zuzanna Mstowska
 3. Kordian Grucza
 4. Krzysztof Sadowski
 5. Marcel Głuchowski
 6. Kamil Zimny

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit przyznał także nagrody studentom za wybitne osiągnięcia sportowe rangi krajowej lub międzynarodowej w 2020 roku. Nagrody te otrzymali:

 1. Marcin Lange 
 2. Szymon Romaniec
 3. Karol Cieślukowski
 4. Bartosz Sadowski
 5. Wiktoria Sagan
 6. Agnieszka Kaszuba

Na tym zakończono uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu.

Tekst: powyższe informacje pochodzą z www.umg.edu.pl

Zdjęcia: Cezary Spigarski

* * *

Na zakończenie dnia, o godzinie 15.00 odbyły się jeszcze dwa wydarzenia. Z uwagi na ich równoległy przebieg, poniżej relacja fotograficzna ze złożenia wieńca do gdyńskiego Basenu Prezydenta (z racji bardzo sztormowej pogody panującej na Zatoce Gdańskiej) (cs).

Poniżej film z przebiegu Apelu Pamięci:

oraz złożenia wieńca:

Dodać należy, że wydany przez Fundację Lechosława Bara Wsparcia Edukacji Morskiej album, zatytułowany „Per Mare Ad Astra”, wkrótce będzie dostępny w cenie 160,00 PLN w naszej księgarni.

Previous

Najwyższa choinka w Trójmieście

Next

Port Zewnętrzny w Gdyni coraz bliżej

Zobacz również