Port Gdynia odnotował utrzymujący się wzrost przeładunków, po rekordowym podsumowaniu roku 2020, kiedy gdyńskie Terminale zakończyły na plusie trudny rok, ze wzrostem 2,9% r/r. Styczeń 2021 zakończył się z wynikiem + 13,6%, w porównaniu do stycznia 2020 r.

Wyniki przeładunkowe gdyńskich Terminali, utwierdzają Zarząd Morskiego Portu Gdynia, w słuszności decyzji inwestycyjnych, czerpiąc z dokonań wizjonerów Eugeniusza Kwiatkowskiego i inż. Tadeusza Wendy.
Dziś odbyło się tzw. „sprawdzam”, czyli otwarcie zgłoszeń podmiotów zainteresowanych dialogiem konkurencyjnym w projekcie „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Z tych podmiotów, światowych konsorcjów, zostanie wybrany w procedurze PPP jeden gracz, który wybuduje i będzie jednocześnie operatorem Portu Zewnętrznego.

O projekcie: https://www.port.gdynia.pl/pl/port-zewnetrzny

Taki kształt relacji biznesowych jest najbardziej efektywny w kontekście angażowanych środków publicznych oraz spodziewanych przychodów z danin należnych, jakie będą rok do roku wpływać do budżetu centralnego w związku z operacjami na wybudowanym głębokowodnym terminalu kontenerowym w Porcie Gdynia. Potwierdzają to eksperci z Ernst & Young, którzy są członkiem zespołu doradczego w procedurze PPP, szacując przychody 3-4 mld zł podatków w ramach działalności Portu Zewnętrznego.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Tekst poniższy: Mateusz Kowalewski/www.gospodarkamorska.pl

Rekiny światowego rynku morskiego oraz globalni gracze zwrócili swoją uwagę na Port Gdynia. Wszystko za sprawą ogłoszonego w listopadzie ubiegłego roku postępowania na wybór partnera prywatnego dla projektu pn. “Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”, którego ostateczny termin wyznaczono na 5 luty. W terminie złożono 4 wnioski o dopuszczenie do postępowania.

Wśród oferentów znaleźli się:

– Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS

– Hutchison Ports Poland S.à r.l.oraz Port of Felixstowe Limited

– International Container Terminal Services Inc.

– Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy (przy czym dopuszcza się także inne, poboczne funkcje wytworzonej infrastruktury), o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Zakres obejmuje również prace czerpalne w obszarze torów podejściowych do Portu Gdynia (wodna infrastruktura dostępowa). Urobek pobrany z obszaru prac czerpalnych zostanie wyrefulowany w miejscu planowanego pirsu Portu Zewnętrznego. Zakres projektu obejmuje również lądową infrastrukturę dostępową drogową i kolejową, przy czym za jej budowę od strony lądu do bram terminalu odpowiedzialny będzie Podmiot Publiczny. Dopuszczalne jest fazowanie inwestycji, przy czym warunki fazowania będą przedmiotem negocjacji w trakcie dialogu konkurencyjnego („Przedsięwzięcie”). Postepowanie ma na celu zawarcie umowy o PPP.

Meridiam Eastern Europe Investments SAS

Meridiam Eastern Europe Investments SAS należy do funduszy zarządzanych przez francuską grupę Meridiam SAS, która specjalizują się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej. Grupa jest między innymi w konsorcjum, które buduje spalarnie odpadów w Olsztynie. Grupa złożyła ofertę w konsorcjum ze spółką celową Gdynia Terminal Holding SAS za którą stoi CMA CGM.

CMA CGM

CMA CGM S.A. to francuska firma zajmująca się obrotem kontenerów. Jest wiodącą światową grupą transportową, wykorzystującą 200 tras żeglugowych między 420 portami w 150 różnych krajach, zajmując czwarte miejsce za Maersk Line, MSC i COSCO Shipping Lines. Poprzez swoją spółkę Terminal Link obsługuje około 13 terminali kontenerowych w takich krajach jak USA, Francja, Grecja, Maroko i Korea Południowa.

Hutchison Ports właściciel GCT

Hutchison Port Holdings Limited (HPH), działająca jako Hutchison Ports, jest prywatną spółką holdingową zarejestrowaną na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Grupa operatorów portów jest spółką zależną CK Hutchison Holdings (dawniej Hutchison Whampoa). Niektóre operacje firmy były notowane jako Hutchison Port Holdings Trust na Singapore Exchange. W 2016 roku sieć obejmowała 48 terminali portowych w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Europie, obu Amerykach i Australazji.

Począwszy od 2005 roku Hutchison Ports realizuje w Porcie Gdynia szereg inwestycji, które zaowocowały przekształceniem stoczniowej spółki w nowoczesny terminal kontenerowy. Inwestycje te stanowią część programu rozwojowego mającego na celu zwiększenie wydajności i zdolności przeładunkowych Hutchison Ports Gdynia (GCT) oraz uzyskanie statusu czołowego terminalu kontenerowego w regionie nie tylko dla połączeń dowozowych i żeglugi bliskiego zasięgu, ale również dla bezpośrednich zawinięć statkami oceanicznymi. Podczas trudnego dla całej branży roku 2020 terminal po raz pierwszy przekroczył liczbę 400 000 TEU przeładowanych w ciągu roku (dokładnie 401 546 TEU).

ICTSI właściciel BCT Gdynia

ICTSI został założony w grudniu 1987 na Filipinach i od ponad 20 lat jest jednym z wiodących operatorów wśród międzynarodowych terminali kontenerowych. Po sukcesie w zarządzaniu i obsłudze Międzynarodowego Terminala Kontenerowego w Manili (MICT), od 1994 rozpoczął agresywny międzynarodowy i krajowy program ekspansji. Dziś, Grupa ICTSI działa w 11 krajach, na czterech kontynentach.

Swoją przygodę w Gdyni ICTSI rozpoczął w maju 2003 uzyskując koncesję przyznaną przez władze portu w Gdyni, zezwalającą na rozwój, działanie i zarządzanie terminalem kontenerowym w Gdyni, Pomorze, Polska. Koncesja obejmuje okres 20 lat. ICTSI zakupił 100 procent Bałtyckiego Terminala Kontenerowego (BCT). W 2019 roku BCT Gdynia przeładował rekordowe 500 000 TEU kontenerów. W 2020 roku udało się ten wynik powtórzyć.

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE PPP ROAD SP Z O.O.

Spółka zarejestrowana w Krakowie, będąca częścią międzynarodowej grupy budowlanej Mota-Engil realizującej w Polsce duże projekty infrastrukturalne i kubaturowe, mająca w swoim dorobku projekty PPP zarówno w Polsce jak i w skali globalnej. Za Spółką stoi również dwóch chińskich partnerów CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD, która jest spółką zależną China Communications Construction Company, zajmującą się budową infrastruktury, takiej jak inżynieria morska, pogłębianie i rekultywacja, budowa dróg i mostów, kolei, lotnisk i fabryk oraz QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., jeden z największych portów świata.

Port Zewnętrzny dla następnych pokoleń

– Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju. Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Co więcej, nowe falochrony staną się osłoną dla całego portu, który jest portem podwójnego przeznaczenia, a ponadto portem o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Dzięki realizowanym inwestycjom wzmacniamy rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowej. – mówi Adam Meller, Prezes Zarządu ZMPG S.A.

Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania. Projekt ten, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego, na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz infrastruktura do innych funkcji portowych np. port instalacyjny do budowy morskich farm wiatrowych czy terminal bunkrowania LNG. Port Zewnętrzny stanie się przedłużeniem istniejącego Molo Węglowego. Pogłębione nowe akweny Portu Gdynia uzyskają głębokość przy nabrzeżach 17 m, podczas gdy obecnie maksymalna głębokość akwenów Portu Gdynia wynosi około 13,5 metra. Nabrzeża Portu Zewnętrznego umożliwią zawijanie statków kontenerowych o długości ponad 400 metrów i zanurzeniu do 16 metrów. To największe jednostki pływające, jakie mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie, z uwagi na głębokość Cieśnin Duńskich. Przewidywana roczna zdolność przeładunkowa terminalu to 2,5 mln TEU czyli około 25 mln ton ładunków. Port Zewnętrzny przyczyni się nie tylko do rozwoju Portu Gdynia, ale przełoży się też na zwiększenie wpływów do budżetu Gdyni, Pomorza oraz Polski. Będzie istotnym elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Już dzisiaj realizowanych jest szereg inwestycji dostępowych oraz ułatwiających obsługę przyszłego terminala. Bieżące inwestycje w infrastrukturę kolejową w Porcie Gdynia i na jego zapleczu opiewają na blisko blisko 400 mln euro (ponad 1,5 mld zł) a ich przepustowość pozwoli na obsługę Portu Zewnętrznego. W tym tygodniu Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni w ramach zaprojektowania i wybudowania nowych falochronów jako infrastruktury dostępowej do Portu Gdynia. Warta ponad 150 mln euro inwestycja jest kamieniem milowym w realizacji Portu Zewnętrznego. W planach inwestycyjnych jest również budowa drogi czerwonej, która będzie głównym węzłem komunikującym Port Zewnętrzny z głównymi, krajowymi szlakami: Autostradą A1, drogą ekspresową S6 i drogą ekspresową S7. W omotanim kwartale 2020 Zarząd Portu Gdynia wraz z miastem Gdynia uzgodnił ostateczny przebieg tej strategicznej arterii. Również budowa realizowana obecnie budowa placów składowych  jest elementem strategii i będzie pełnić funkcję zaplecza logistycznego dla Portu Zewnętrznego.

Rekordowe przeładunki mimo globalnego kryzysu

Pomimo światowego spowolnienia gospodarczego, wynikającego z pandemii, tempo inwestycji oraz przeładunków w Porcie Gdynia nie zwalnia. W roku 2020 udało się osiągnąć rekordowy wynik – ponad 24,6 mln ton. Pomimo ogromnych wyzwań, Port Gdynia, jako jedyny polski port, zakończył go ze wzrostem – 2,9% w stosunku do 2019 r. Ważny jest także wzrost w przeładunkach kontenerów – 0,9% r/r. Również w styczniu 2021 odnotowano gwałtowny wzrost w przeładunku kontenerów wynoszący 114,4 procent rok do roku.

Previous

Inwestycje infrastrukturalne kluczem do dalszego rozwoju Portu Gdynia

Next

Świnoujście. Terminal kontenerowy szansą rozwoju portu i miasta

Zobacz również