Podczas konferencji podsumowującej miniony rok Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w obecności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marka Gróbarczyka, podpisał z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą – Korporacją Budowlaną DORACO Sp. z o.o. umowę na budowę Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia.

Konferencję rozpoczął i prowadził Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą Maciej Krzesiński
Minister Marek Gróbarczyk, po przywitaniu obecnych, wyjaśniał szczególne zainteresowanie Rządu RP rozwojem możliwości i infrastruktury portowej. Jak powiedział, działalność portów w Polsce przynosi ok. 40 mld złotych do budżetu państwa, stanowiąc w nim 10%. Dlatego, jak mówił, zakrojone na wielką skalę inwestycje w naszych portach (Port Zewnętrzny w Gdyni, Port Centralny w Gdańsku czy Terminal Kontenerowy w Świnoujściu). Dodał też, że chciałby aby obecny, ponad stumilionowy (w tonach) wynik przeładunków w polskich portach, został w najbliższych latach podwojony
Po słowach zapewnień ze strony posłanki Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, że parlamentarzyści podejmują wszelkie możliwe wysiłki dla propagacji i poparcia w kraju działań inwestycyjnych w polskich portach, generujących pokaźne wpływy budżetowe, odbyło się podpisanie umowy z Korporacją Budowlaną DORACO Sp. z o.o. na budowę Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia

Z ramienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisy złożyli: Adam Meller – Prezes Zarządu oraz Grzegorz Dyrmo – Wiceprezes Zarządu, firmę DORACO sp. z o.o. reprezentowali: Karol Zduńczyk – Prezes Zarządu oraz Radosław Jarosiewicz – Wiceprezes Zarządu.

Prezes Adam Meller, omawiając lokalizację oraz przyszłe zasady funkcjonowania nowo budowanego terminalu promowego, podkreślał jego publiczny charakter, co oznacza, że nie będzie przypisany do jednego operatora promowego. W momencie finalizacji budowy zostanie rozpisany przetarg dla operatorów, wówczas poznamy firmy, które będą tu mogły wprowadzać swoje jednostki – ruchoma rampa zapewni możliwość cumowania promów o różnych systemach załadunku, o długości do 240 metrów. Inwestycja wiąże się również z przebudową infrastruktury drogowej w tej części portu. Planowane zakończenie prac przypada na IV kwartał 2021 roku – omawiana prezentacja – kliknij tu

Port Gdynia realizując zapisy przyjętej przez ZMPG S.A. Strategii Rozwoju rozpoczyna jedną z kluczowych inwestycji, dzięki której możliwa będzie obsługa dużych promów o długości do ok. 240 m, a także zwiększenie częstotliwości ich zawijania. Realizacja projektu to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby rynku wynikające ze stale rosnącego ruchu pasażerskiego oraz wymiany handlowej ze Skandynawią.

Nowa lokalizacja terminalu – przy Basenie im. Marszałka Piłsudskiego, zapewni połączenie z najważniejszymi lokalnymi i krajowymi drogami stanowiącymi istotny element transportowego korytarza międzynarodowej wymiany handlowej. Usytuowanie terminala niesie za sobą również inne korzyści, wynikające ze skrócenia czasu nawigowania jednostek w porcie. Oszczędność czasu oraz polepszenie dostępności transportowej, to znaczące aspekty łańcucha logistycznego, które w efekcie przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności portu.

Na nowym terminalu skorzysta zarówno port, jak i Miasto Gdynia. Większa liczba promów, a co za tym idzie pasażerów, to przede wszystkim rozwój lokalnej turystyki i branż pokrewnych. Możliwości, które stwarza realizowana przez nas inwestycja wiążą się w sposób bezpośredni ze zwiększonymi dochodami dla nas jako spółki oraz dla budżetu państwa. Chcemy nadal rozwijać ideę autostrady morskiej Polska-Skandynawia w ramach korytarza TEN-T – komentuje Adam Meller – Prezes ZMPG S.A.

Projekt przewiduje budowę terminalu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Mowa tutaj o budynku dworca, galerii komunikacyjnej, magazynach z funkcją składu celnego, parkingach, placu check-in dla samochodów zarówno ciężarowych, jak i osobowych oraz obszarze general cargo do obsługi naczep intermodalnych. Przebudowie poddany zostanie również układ komunikacyjny do wschodniej części Portu Gdynia w rejonie Węzła Ofiar Grudnia 70. Dodatkowe pasy ruchu oraz wydłużenie istniejących zwiększą przepustowość drogową i usprawnią procesy transportowe z/do Portu – mówi Grzegorz Dyrmo – Wiceprezes ZMPG S.A.

Dla pasażerów przewidziany jest osobny obszar terminala, tzw. galeria pasażerska wraz z ruchomym łącznikiem, który zapewni sprawne przemieszczanie się pomiędzy promem a galerią. Wszystkie te elementy w sposób kompleksowy zapewnią profesjonalną obsługę zawijających do nas promów. Dzięki tej inwestycji Port Gdynia zyska nowoczesną uniwersalną infrastrukturę, która w odróżnieniu od obecnego terminalu, posiadać będzie możliwości transportu towarów również koleją. – dodaje Grzegorz Dyrmo.

Projekt „Budowa Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia” obejmuje wykonanie kompleksu prac, w tym realizacji budynku terminalu promowego o kubaturze 30 tys. m3 i magazynu 7 tys. m3, przebudowy nabrzeży o długości ok. 600 metrów, a także budowy placów i parkingów o łącznej wielkości 65 tys. m². Oprócz tego DORACO wykona połączenie kolejowe między nabrzeżami, przebudowę istniejących układów drogowych i inne prace infrastrukturalne. W zadaniu zaprojektowano prawie 2000 ton stali oraz niemal 20 tys. m³ betonu.

Prezes DORACO, Karol Zduńczyk, jak mówił po wyczerpaniu przez prezesa Mellera tematu technicznego całego projektu, podkreślał jego walor społeczny i ważną rolę, jaką odegra w poprawie codziennego życia mieszkańców miasta

– Korporacja Budowlana DORACO od lat realizuje inwestycje mające wpływ na polską gospodarkę, otwierające nowe okna na świat oraz nowe kanały komunikacji – mówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu spółki. – Realizacja w gdyńskim porcie to projekt złożony pod kątem prac budowlanych, obejmujący szereg prac, zarówno infrastrukturalnych, kubaturowych, jak i hydrotechnicznych. DORACO jako lider projektów hydrotechnicznych, w ostatnich latach realizuje szereg zadań w tej dziedzinie, wykorzystując rozwój sektora portowo-logistycznego. Wykonując publiczny terminal promowy w Porcie Gdynia pragniemy wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenia i wiedzę kadry DORACO, zdobyte podczas wcześniejszych zadań.

Inwestycja w gdyńskim porcie spowoduje możliwość łatwiejszego manewrowania promami, obsługi większej ich liczby oraz obsługi jednostek o większym tonażu. Powstaną warunki do obsługi promów o długości dochodzącej do ok. 240 m– wskazuje Piotr Plichta, Dyrektor Kontraktu. – Operacje związane z zawinięciem promu (tj. od rozpoczęcia cumowania do jego odejścia) nie przekroczą 120 minut.

* * *

Korporacja Budowlana DORACO z Gdańska od blisko 30 lat intensywnie pracuje nad umacnianiem pozycji jednego z liderów na pomorskim rynku generalnego wykonawstwa. Potencjał finansowy i logistyczny oraz szerokie doświadczenie pozwalają DORACO realizować pełen zakres usług budowlanych, w tym kompleksowe wykonanie projektów w systemie EPC (Engineering, Procurement, Construction). Spółka zrealizowała kilkaset inwestycji, w tym projekty duże i skomplikowane, których wartość przekroczyła kilkaset milionów euro.

DORACO specjalizuje się w budownictwie kubaturowym i hydrotechnicznym – w tej ostatniej dziedzinie aktualnie realizuje siedem kontraktów. Kolejne wygrane w ostatnim czasie przetargi potwierdzają, iż DORACO stało się niekwestionowanym liderem wśród generalnych wykonawców związanych z mocno rozwijającą się w Polsce branżą hydrotechniczną. Aktualnie spółka m.in. modernizuje nabrzeża dla gdańskiego portu, rozbudowuje promenadę i nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim, buduje kompleks apartamentów Yacht Park z nowoczesną mariną jachtową w Gdyni.

* * *

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. to spółka o charakterze użyteczności publicznej, powołana 30 listopada 1999 r. przez przedstawicieli Gminy Gdynia oraz Skarbu Państwa, zarządzająca terenami i infrastrukturą na terenie gdyńskiego portu. Pod jego bezpośrednim władaniem znajdują się tereny, na których prowadzona jest działalność przeładunkowo-składowa przez spółki operacyjne. ZMPG-a S.A. dba nie tylko o wysoką sprawność i efektywność funkcjonowania portu, ale także o zapewnianie odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz standardów ochrony środowiska. Więcej informacji jest dostępnych na: www.port.gdynia.pl

* * *

Po podpisaniu umowy i omówieniu spraw przybliżających powstanie nowego terminalu promowego, przystąpiono do części związanej z przedstawieniem wyników podsumowujących działalność gdyńskiego portu w roku 2018.

PRZEŁADUNKI

Omówieniem przeładunków, zmian technologicznych oraz kierunków rozwoju gdyńskiego portu zajął się prezes Adam Meller. Oczywiście pierwszym tu tematem jest budowa Portu Zewnętrznego, która ma wywrzeć zasadniczy wpływ nie tylko na obecny wygląd portu, ale i samego miasta Gdynia. Planuje się tam terminal kontenerowy (o zdolności przeładunkowej ok. 2,5 miliona TEU), terminal do przeładunku gazu LNG wraz z możliwością bunkrowania statków, a także zasilaną z LNG elektrownię do obsługi Portu Zewnętrznego. Nowa powierzchnia portowa wyniesie ok. 180 ha. Przy dzisiaj zajmowanej ok. 240 ha, mówi się o prawie podwojeniu obszaru portu. Port ten ma stanowić przedłużenie obecnego Mola Rybackiego (dawniej nieodłączną część PPDiUR Dalmor), z którą miasto łączyło swoje plany zabudowy przestrzennej. Dzisiaj prezes mówił, że nie jest dążeniem Zarządu MPG-a S.A. budowanie w tym miejscu apartamentowców, a raczej budynków użyteczności publicznej, obiektów bardziej przyjaznych dla portu, jak też stworzenie w tym miejscu możliwości przyjmowania statków pasażerskich. Jak mi później wyjaśnił: „Prowadzimy rozmowy z Polskim Holdingiem Nieruchomości. Po naszej stronie powstały obawy, że zbudowanie w tym miejscu apartamentowców może doprowadzić do sytuacji zablokowania naszej sztandarowej inwestycji – budowy Portu Zewnętrznego. Nie przewidujemy wzrostu uciążliwości i hałasu w mieście w związku z rozpoczęciem eksploatacji tej części portu (planowana na rok 1926). Przedstawiliśmy miastu ten projekt i został przyjęty pozytywnie, ostatnio prezydent Wojciech Szczurek mówił o lokalizacji w tym miejscu, więc zakładam, że przyjął to jako dobrą monetę.” Odniósł się też do odzyskania przez port terenów po stoczni Nauta S.A. (planowanych wcześniej także pod zabudowę deweloperską): „Myślę, że docelowo będziemy tworzyć w tym miejscu strefę buforową między miastem, a samym portem.” Ciekawą informacją jest też omawiana przez prezesa sprawa powstania nowej Doliny Logistycznej (w latach 1920-1930) na terenach Pogórza i Dębogórza, co spowoduje powiększenie obszaru portu o nowe tereny lądowe.

Rok 2018 przeszedł do historii jako czas rekordowych przeładunków w Porcie Gdynia – ogółem przeładowano 23,5 mln ton. W przeładunkach Portu Gdynia dominuje drobnica z 59% udziałem w strukturze obrotów ogółem.
W 2018 roku przeładowano o 1,36 miliona ton więcej tej grupy ładunkowej, co jest związane głównie z ilością obsłużonych kontenerów oraz drobnicy konwencjonalnej. Wzrosły również przeładunki drobnicy obsługiwanej w technologii ro-ro. Wskaźnik dynamiki drewna wyniósł ponad 400% i jest to po drobnicy kolejna grupa z największym wzrostem obrotów tonażowych. Łącznie w 2018 roku obsłużono 979 tys. ton tego ładunku. Wzrost przeładunkowy nastąpił również w grupie węgiel i koks i związany jest ze znaczącym importem węgla. Udział tej grupy ładunkowej w strukturze obrotów portu w 2018 roku stanowi 11%. O ponad 20% wzrosły też przeładunki innych ładunków masowych. W pozostałych grupach ładunkowych nastąpiły nieznaczne spadki przeładunków w porównaniu do 2017 roku.

INWESTYCJE

Część związaną z planowanymi i zrealizowanymi inwestycjami omówił Grzegorz Dyrmo, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem

Wartość wydatków inwestycyjnych w 2018 r. łącznie:

  • 183 mln zł

Wartość podpisanych umów w 2018 r. łącznie:

  • 256 mln zł

Wartość umów pozostających do podpisania z 2018 r. łącznie:

  • 320 mln zł

Wartość inwestycji planowanych na 2019 r. łącznie:

  • 304 mln zł

Wartość inwestycji objętych planem 2019 – 2021 r. łącznie:

  • 1.248 mln zł

Na wartość wydatków inwestycyjnych składają się m. in. prace wykonane w ramach modernizacji akwenu manewrowego obrotnicy nr 2. Ponadto – zgodnie z przyjętą strategią ZMPG S.A. – dokonano zakupu gruntów, w tym terenów stoczni remontowej Nauta, które dają możliwość prowadzenia dalszych prac inwestycyjnych i rozwojowych Portu Gdynia.

Pozycja wartości podpisanych umów dotyczy przede wszystkim kluczowej inwestycji, która zostanie zrealizowana do końca 2021 r. – pogłębienia akwenu portowego. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli w najbliższym czasie wejść do grona portów głębokowodnych, a tym samym istotnie poprawi konkurencyjność portu poprzez możliwość przyjmowania większych statków,  o większym zanurzeniu. Niebagatelne dla tej inwestycji znaczenie mają podpisane umowy na modernizację nabrzeży Włoskiego i Słowackiego. Poza tym zadbano również o realizację projektów na zapleczu portowym, na co składają się głównie obiekty kubaturowe w postaci budowy nowoczesnego magazynu wysokiego składowania.

W bieżącym roku podpisanych zostanie wiele znaczących umów na realizację inwestycji w Porcie Gdynia. Do najważniejszych z nich należy podpisana dzisiaj umowa na budowę nowego publicznego terminalu promowego. Będzie on umożliwiał przyjmowanie statków o blisko 1/3 większych od obecnie obsługiwanych w Porcie. W najbliższych latach planuje się kontynuację inwestycji na które umowy zawarto w ubiegłym roku, jak też inwestycje nowe, na które umowy będą zawarte w roku bieżącym.

WYNIKI FINANSOWE


Omówieniem wyników finansowych zajął się Piotr Nowak, Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami

Spółka utrzymuje bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk z podstawowej działalności operacyjnej wzrósł w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego o 2,6 mln PLN (7,8%). Wynika to głównie ze wzrostu przychodów z opłat portowych (12,5%) oraz, w mniejszym stopniu, ze wzrostu przychodów z najmów (1,7%). W związku z sytuacją na rynku finansowym oraz wydatkami inwestycyjnymi, odnotowano niższy wynik na działalności finansowej (spadek o 28%). Spadek odnotowano również na pozostałej działalności operacyjnej (spadek o 19%). W rezultacie, zysk netto Spółki za 2018 r. był niższy o 10,8% od uzyskanego w roku poprzednim i przekroczył 67 mln PLN.

Środki finansowe generowane z działalności operacyjnej (EBITDA) wzrosły w 2018 r. o 1,5 % w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 106,1 mln PLN. Wraz z funduszami unijnymi, środki te zapewniają finansowanie ambitnego programu modernizacji i rozwoju portu.

Szczegółowa prezentacja dotycząca wyników portu za rok 2018 – kliknij tu

Teksty: materiały prasowe ZMPG S.A.

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

CRIST zbuduje częściowo wyposażony kablowiec dla Francuzów

Next

W Porcie Gdańsk powstanie Inkubator Morski

Zobacz również